JAK TO U NÁS CHODÍVyužívání Opičákovy dílny má své podmínky, se kterými všem doporučujeme seznámit se.
Pro práci v dílně je potřeba předchozí rezervace. Vše o rezervacích se dozvíš zde

O rezervacích

Pro práci v dílně je potřeba předchozí rezervace. V rezervovaný čas pro tebe bude připravené místo v dílně a můžeš začít s prací. Doporučujeme proto přijet s dostatečným předstihem, aby jsi se stihl seznámit s místem a převléknout.

Pro rezervaci doporučujeme využít tlačítko zde:

Co musím stihnout, než mi skončí rezervace?

V okamžik, kdy ti skončí rezervovaná doba bys mít pracoviště a nářadí odevzdané ve stavu, v jakém bylo na začátku tvé práce, aby po tobě mohl nastoupit další pracant. Takže se odevzdá a zkontroluje půjčené nářadí a auto se případně vyveze z dílny, aby se uvolnil hever. Tím pomyslná časomíra účtovaného času končí a ty se můžeš v klidu umýt, převléknout a třeba i občerstvit.

REZERVACE

Co když skončím dříve?

Platí se pouze využitý čas. Skončíš dřív, zaplatíš míň, než bylo uvedeno v rezervaci. Ale pozor, platí se vždy za každou započatou hodinu.

Zrušení rezervace
Storno rezervované doby je možné do 16:00 hod. předchozího dne vždy bez sankce. Při pozdějším stornu ti může být udělena pokuta. Konečné slovo má vždy personál OD.

Pokud víš, že nestíháš, tak zavolej a nějak se domluvíme. Pokud nepřijdeš včas a nedáš nám vědět, zaplatíš při příští návštěvě pokutu ve výši ceny celkového zarezervovaného času. Pokud se tvoje zpoždění protáhne nad 30 minut rezervované doby, rezervace propadá a volný čas lze přidělit dalšímu zájemci.


Co když mi nestačí zarezervovaný čas?

Náš opičák tě vždy včas upozorní a dohodne se s tebou na dalším postupu. Lze se domluvit a na místě rezervaci prodloužit v případě, že pracoviště nebo vybavení již nebude rezervováno, ale i pak můžeme zavolat zákazníku po tobě, že se trochu zpozdíš. Vyhrazujeme si právo rezervaci neprodloužit (například z důvodu pozdních večerních hodin). Pokud víš, že ti „ani omylem“ nestačí rezervovaný čas a místo bude přitom rezervovaného pro jiného uživatele, musíš ukončit užívání dílny v rezervovaném čase (tzv. dostat auto aspoň v nějakém stavu z heveru). Pokračovat můžeš následující volný termín téhož dne. Chápeme, že auta jsou záludná a budeme se snažit ti maximálně vyhovět, ale pokud překročíš rezervovanou dobu v důsledku nějaké hrubé nedbalosti, můžeš zaplatit pokutu (viz Ceník OD). Konečné slovo má v tomhle ohledu personál OD.


Jak postupovat, když chceš pracovat v Opičákově dílně:

Co si vzít ssebou:
Určitě si vezmi oblečení, ve kterém budeš pracovat, a vlastní ochranné pomůcky. Drobný materiál potřebný k práci ti za menší peníz dodáme, pokud si to dohodneš při rezervaci. Pokud chceš měnit nějaké součástky, musíš si přinést části na výměnu.

Co naopak nenosit:
Neberte ssebou prosím cennosti, nejsme na jejich úschovu zařízeni. Skříňky jsou jen na uskladnění oblečení po dobu práce v dílně.